دوستان به جای 09357795285 شماره جدید 09217354724 رو بگیرید

دوستان به جای 09357795285 شماره جدید 09217354724 رو بگیرید

مقاله دانشجویی

طراحی سایت


مقاله دانشجویی
 
تحقیق پروزه ومفالات دانشجویی
Yahoo Status by RoozGozar.com

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 25 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته تربیت بدنی

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 

-فیزیولوژی ورزش1-دانلود         

-فیزیولوژی ورزش2-دانلود         

-فیزیولوژی ورزش3-دانلود         

-دو و میدانی1-دانلود        

-دو و میدانی2-دانلود        

-بدمینتون1-دانلود        

-بدمینتون2-دانلود        

-یادگیری حرکتی-دانلود        

-فوتبال1-دانلود        

-فوتبال2-دانلود        

-هندبال(1) -دانلود        

-هندبال(2) -دانلود        

-تربیت بدنی و ورزش معلولین-دانلود        

-اصول و مبانی تربیت بدنی-دانلود        

-مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی-دانلود        

-شنا1-دانلود        

-شنا2-دانلود        

-بسکتبال1-دانلود        

-بسکتبال2-دانلود        

-مدیریت سازمانهای ورزشی-دانلود        

-کمک های اولیه-دانلود        

-ژیمناستیک1-دانلود        

-ژیمناستیک2-دانلود        

-کشتی1-دانلود        

-کشتی2-دانلود        

-تنیس روی میز1-دانلود        

-تنیس روی میز2-دانلود        

-تاریخ تربیت بدنی-دانلود        

-آسیب شنای ورزشی-دانلود        

-مقدمات بیومکانیک ورزشی-دانلود        

-تربیت بدنی در مدارس-دانلود        

-مدیریت و طرز اجرای مسابقات-دانلود        

-آمادگی جسمانی1-دانلود        

-آمادگی جسمانی2-دانلود        

-حقوق ورزشی-دانلود        

-حرکت درمانی-دانلود        

-علم تمرین-دانلود        

-مقدمات روش تحقیق-دانلود        

-سنجش و اندازه گیری کاربردی-دانلود        

-مدیریت تاسیسات ورزشی-دانلود        

-تغذیه و ورزش-دانلود        

-فیزیک-دانلود        

-زیست شناسی عمومی-دانلود        

-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی-دانلود        

-تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی-دانلود        

-زبان  تخصصی1-دانلود        

-زبان  تخصصی2-دانلود        

-فیزیولوژی انسانی-دانلود        

-آناتومی انسانی-دانلود        

-والیبال1-دانلود        

-والیبال2-دانلود        

-بهشت ورزشی-دانلود        

-حرکت شناسی ورزشی-دانلود        

-حرکات اصلاحی-دانلود        

-رشد و تکامل حرکتی-دانلود        

-علم تمرین1-دانلود        

-علم تمرین2-دانلود        

-روانشناسی کودکی و نوجوانی-دانلود        

-روانشناسی تربیتی-دانلود


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 25 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه كامل  نمونه سوالات رشته کشاورزی

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

-ژنتيك-دانلود

-زيست شناسي مقدماتي-دانلود

-شيمي آلي-دانلود

-بيوشيمي عمومي-دانلود

-شيمي مقدماتي-دانلود

-طرح آزمايشهاي كشاورزي-دانلود

-زراعت عمومي-دانلود

-گياهشناسي1فيزيولو‍ژي وتشريح-گياه شناسي عمومي-دانلود

-هواواقليم شناسي كشاورزي-دانلود

-خاكشناسي عمومي-دانلود

-آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزي-دانلود

-اقتصاد كشاورزي-دانلود

-دامپروري عمومي-دانلود

-جنگلداري-دانلود

-ماشينهاي كشاورزي-دانلود

-آبياري عمومي-دانلود

-اصول ترويج وآموزش كشاورزي-دانلود

-باعباني عمومي-دانلود

-مرتعداري-دانلود

-آفات وبيماريهاي گياهي-دانلود

-آبخيزداري وحفاظت آب وخاك-دانلود

-زبان تخصصي-دانلود

-اكولوژي عمومي-دانلود

-كشاورزي پايدار-دانلود

-فيزيولوژي گياهان زراعي-دانلود

-اصول اصلاح نباتات-دانلود

-رابطه آب وخاك وگياه-دانلود

-زراعت غلات-دانلود

-گياهان دارويي-دانلود

-ديم كاري-دانلود

-سم شناسي-دانلود

-بيماريهاي مهم گياهي وكنترل آنها-دانلود

-فيزيولوژي بعدازبرداشت-دانلود

-ازدياد نباتات-دانلود

-آفات مهم گياهي وكنترل آنها-دانلود

-مباني كشت بافت گياهي وبيوتكنولوژي-دانلود

-مديريت كشاورزي-دانلود

-مكانيزاسيون كشاورزي1-دانلود

-مكانيك تراكتور-دانلود

.ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي-دانلود

-پرورش زنبورعسل-دانلود

-تعذيه طيور-دانلود

-بهداشت وبيماري دام وطيور-دانلود

-خوراكهاوجيره نويسي-دانلود

-فيزيولوژي توليد مثل-دانلود

-پرورش طيور-دانلود

-پرورش گاوهاي شيري-دانلود

-تشريح وفيزيولوژي دام-دانلود

-اصلاح دام-دانلود

-اصول تغذيه دام-دانلود

-مديريت تعاونيها-دانلود

-مديريت توسعه-دانلود


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 25 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته کتابداری

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 

---------------------------------------------------------------------

 -کتابخانه و کتابداری-دانلود           

-مجموعه سازی(1)تهیه و سفارش-دانلود           

-مجموعه سازی(2)تهیه و سفارش-دانلود           

-مجموعه سازی(2)انتخاب-دانلود           

-مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان-دانلود           

-سازماندهی مواد(1):فهرست نویسی-آماده سازی و تنظیم مواد(1) -دانلود           

-سازماندهی مواد(2):رده بندی-آماده سازی و تنظیم مواد(2) -دانلود           

-سازماندهی مواد(3)-فهرست نویسی-دانلود           

-سازماندهی مواد(4)-رده بندی-دانلود           

-گزارش نویسی-دانلود           

-مرجع شناسی تخصصی-دانلود           

-تاریخ ادیان-دانلود           

-اصول علم اقتصاد-دانلود           

-مبانی تاریخ اجتماعی-دانلود           

-مبانی جامعه شناسی-دانلود           

-مقدمه علم حقوق-دانلود           

-مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد-دانلود           

-ساختمان و تجهیزات کتابخانه-دانلود           

-متون اختصاصی عربی(1) -دانلود           

-متون اختصاصی عربی(2) -دانلود           

-آمار و احتمال مقدماتی-دانلود           

-متون اختصاصی انگلیسی(1) -دانلود           

-متون اختصاصی انگلیسی(2) -دانلود           

-متون اختصاصی فرانسه(1)-دانلود     

-متون اختصاصی فرانسه(2)-دانلود     

-تاریخ ادبیات ایران-دانلود           

-تاریخ ادبیات جهان-دانلود           

-جغرافیای شهری و روستاشناسی-دانلود           

-روانشناسی اجتماعی-دانلود           

-روانشناسی عمومی-دانلود           

-روانشناسی کودک و نوجوان-دانلود           

-مبانی سازمان و مدیریت-دانلود           

-تاریخ عمومی فلسفه-دانلود           

-مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی-دانلود           

-مرجع شناسی عمومی لاتین-مواد مرجع(2) لاتین-دانلود           

-اصول کار مرجع-دانلود           

-آشنایی با صنعت چاپ و نشر-دانلود           

-حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای-دانلود           

-مواد سمعی و بصری-دانلود           

-اداره کتابخانه-دانلود           

-خدمات عمومی-دانلود           

-شیوه های مطالعه-دانلود           

-آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی و اجتماعی-دانلود           

-تاریخ تمدن-دانلود   


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته صنایع

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-روشهای محاسبات عددی-دانلود      

-کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی صنایع-دانلود      

-کنترل کیفیت آماری-دانلود         

-برنامه سازی رایانه-دانلود         

-تحقیق در عملیات1-دانلود      

-تحقیق در عملیات2-دانلود      

-آمار و احتمالات مهندسی-دانلود        

-مدیریت مهندسی-دانلود         

-استاتیک-دانلود      

-اقتصاد مهندسی-دانلود         

-فرآیندهای تولید-دانلود         

-مقاومت مصالح1-دانلود         

-نقشه کشی عمومی-دانلود      

-ارزیابی کار و زمان-دانلود      

-برنامه ریزی و تولید و کنترل موجودیها1-دانلود        

-برنامه ریزی و تولید و کنترل موجودیها2-دانلود        

-طرح ریزی واحدهای صنعتی-دانلود      

-مهندسی عوامل انسانی-دانلود      

-برنامه ریزی-نگهداری و تعمیرات-دانلود      

-ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها-دانلود      

-مهارتهای تحصیلی در نظام آموزش از راه دور-دانلود      

-زبان تخصصی-دانلود      

-اصول حسابداری-دانلود      

-خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی-دانلود      

-مدیریت کیفیت و بهره وری-دانلود      

-مدیریت و کنترل پروژه-دانلود      

-سیستم های اطلاعات مدیریت-دانلود      

-اصول بازاریابی-دانلود      

-مدیریت مالی-مدیریت مالی و حسابداری پروژه-دانلود      

-مدیریت مالی1-مدیریت مالی-دانلود      

-مدیریت منابع انسانی-دانلود      

-مدیریت استراتژیک--دانلود      

-اقتصاد عمومی-دانلود      

-مبانی مهندسی برق-دانلود      

-مهندسی ارزش-دانلود  


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه كامل نمونه سوالات دروس رشته كامپيوتر

نمونه سوال كامپيوتر

براي دانلود رايگان اين نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد

 

--------------------------------------------------------------------------------

مهندسي نرم افزار 1 – اصول طراحي نرم افزار –نمونه سوال 1-دانلود

مهندسي نرم افزار 1 – اصول طراحي نرم افزار -نمونه سوال 2-دانلود

مهندسي نرم افزار 1 – اصول طراحي نرم افزار –نمونه سوال 3-دانلود

مهندسي نرم افزار 2 –نمونه سوال 1-دانلود

مهندسي نرم افزار 2 –نمونه سوال 2-دانلود

مهندسي نرم افزار 2 –نمونه سوال 3-دانلود

نظريه زبان ها و ماشين ها –نمونه سوال 1-دانلود

نظريه زبان ها و ماشين ها – نظريه اتوماتا و زبان ها –نمونه سوال 2-دانلود

نظريه زبان ها و ماشين ها – نظريه اتوماتا و زبانها –نمونه سوال 3-دانلود

نظريه گراف و كاربرد هاي آن –نمونه سوال 1-دانلود

نظريه گراف و كاربرد هاي آن –نمونه سوال 2-دانلود

نظريه گراف و كاربرد هاي آن –نمونه سوال 3-دانلود

نظريه محاسبات –نمونه سوال 1-دانلود

نظريه محاسبات –نمونه سوال 2-دانلود

هوش مصنوعي –نمونه سوال 1-دانلود

هوش مصنوعي –نمونه سوال 2-دانلود

هوش مصنوعي –نمونه سوال 3-دانلود

هوش مصنوعي–نمونه سوال 4-دانلود

تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي -دانلود

جبر خطي عددي –نمونه سوال 1-دانلود

جبر خطي عددي –نمونه سوال 2-دانلود

ذخيره و بازيابي اطلاعات –نمونه سوال 1-دانلود

ذخيره و بازيابي اطلاعات –نمونه سوال 2-دانلود

روشهاي محاسبات عددي -دانلود

رياضي عمومي 1 -دانلود

رياضي عمومي 2 -دانلود

رياضيات مهندسي –نمونه سوال 1-دانلود

رياضيات مهندسي –نمونه سوال 2-دانلود

رياضيات مهندسي –نمونه سوال 3-دانلود

ريز پردازنده 1 –نمونه سوال 1-دانلود

ريز پردازنده 1 –نمونه سوال 2-دانلود

زبان تخصصي كامپيوتر –نمونه سوال 1-دانلود

زبان تخصصي كامپيوتر–نمونه سوال 2 -دانلود

زبان تخصصي كامپيوتر –نمونه سوال 3-دانلود

زبان ماشين و برنامه ريزي سيستم -دانلود

زبانهاي ماشين و برنامه سازي سيستم -دانلود

اصول طراحي پايگاه داده ها –نمونه سوال 1-دانلود

اصول طراحي پايگاه داده ها –نمونه سوال 2-دانلود

اصول طراحي پايگاه داده ها–نمونه سوال 3 -دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 1-دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 2-دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 3-دانلود

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1 –نمونه سوال 4-دانلود

اصول كامپيوتر 1 – برنامه سازي رايانه -دانلود

اصول كامپيوتر 2 –نمونه سوال 1-دانلود

اصول كامپيوتر 2 –نمونه سوال 2-دانلود

اصول كامپيوتر 2–نمونه سوال 3 -دانلود

اصول و مباني مديريت – اصول مديريت-دانلود

آمار و احتمال 1 -دانلود

آمار و احتمال 2 -دانلود

آمار و احتمال كاربردي-دانلود

آمار و احتمال مهندسي –نمونه سوال 1-دانلود

آمار و احتمال مهندسي –نمونه سوال 2-دانلود

آمار و احتمال مهندسي -دانلود

آمار و احتمالات كاربردي -دانلود

آناليز عددي 1 -دانلود

طراحي الگوريتم ها -دانلود

طراحي الگوريتم ها – طراحي و تحليل الگوريتمها –نمونه سوال 1-دانلود

طراحي الگوريتم ها – طراحي و تحليل الگوريتمها –نمونه سوال 2-دانلود

طراحي الگوريتم ها – طراحي و تحليل الگوريتمها –نمونه سوال 3-دانلود

طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي – زبانهاي برنامه سازي -دانلود

فيزيك پايه 1 -دانلود

فيزيك پايه 2 -دانلود

مباني فناوري اطلاعات –نمونه سوال 1-دانلود

مباني فناوري اطلاعات–نمونه سوال 2 -دانلود

مباني كامپيوتر -دانلود

مباني كامپيوتر و برنامه سازي -دانلود

متدولوژي ساخت سيستم هاي اطلاعاتي-دانلود

مدار الكتريكي 1 -دانلود

مدارهاي الكترونيكي –نمونه سوال 1-دانلود

مدارهاي الكترونيكي –نمونه سوال 2-دانلود

مدارهاي الكترونيكي –نمونه سوال 3-دانلود

مدارهاي الكترونيكي 1 -دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 1-دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 2-دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 3-دانلود

مدارهاي منطقي –نمونه سوال 4-دانلود

برنامه ريزي خطي -دانلود

برنامه ريزي غير خطي -دانلود

برنامه سازي پيشرفته –نمونه سوال 1-دانلود

برنامه سازي پيشرفته –نمونه سوال 2-دانلود

برنامه سازي پيشرفته–نمونه سوال 3 -دانلود

برنامه سازي پيشرفته –نمونه سوال 4-دانلود

پايگاه داده ها –نمونه سوال 1-دانلود

پايگاه داده ها –نمونه سوال 2-دانلود

پايگاه داده ها – اصول طراحي پايگاه داده ها -دانلود

ساختمان داده ها –نمونه سوال 1-دانلود

ساختمان داده ها –نمونه سوال 2-دانلود

ساختمان داده ها و الگوريتم ها –نمونه سوال1 -دانلود

ساختمان داده ها و الگوريتم ها–نمونه سوال 2 -دانلود

ساختمان داده ها و الگوريتم ها –نمونه سوال 3-دانلود

ساختمان گستته – رياضي گسسته –نمونه سوال 1-دانلود

ساختمان گستته – رياضي گسسته –نمونه سوال 2-دانلود

ساختمان گسسته – رياضي گسسته –نمونه سوال 3-دانلود

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل –نمونه سوال 1-دانلود

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل –نمونه سوال 2-دانلود

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل –نمونه سوال 3-دانلود

سيستم هاي اطلاعات مديريت –نمونه سوال 1-دانلود

سيستم هاي اطلاعات مديريت –نمونه سوال 2-دانلود

سيستم هاي اطلاعات مديريت –نمونه سوال 3-دانلود

شبكه هاي كامپيوتري–نمونه سوال 1 -دانلود

شبكه هاي كامپيوتري –نمونه سوال 2-دانلود

شبيه سازي كامپيوتر -دانلود

شي گرا – سيستم هاي شي گرا -دانلود

شيوه ارائه مطالب علمي و فني –نمونه سوال 1-دانلود

شيوه ارائه مطالب علمي و فني –نمونه سوال 2-دانلود

مستند سازي -دانلود

معادلات ديفرانسيل -دانلود

معماري كامپيوتر –نمونه سوال 1-دانلود

معماري كامپيوتر –نمونه سوال 2-دانلود

معماري كامپيوتر –نمونه سوال 3-دانلود

منطق رياضي -دانلود

مهدسي نرم افزار 2 -دانلود

مهندسي اينترنت –نمونه سوال 1-دانلود

مهندسي اينترنت–نمونه سوال 2 -دانلود

مهندسي اينترنت –نمونه سوال 3-دانلود

مهندسي اينترنت –نمونه سوال 4-دانلود


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته شیمی

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)


 ---------------------------------------------------------------------------

 

-تاریخ علم شیمی-داناود   

-مبانی شیمی پلیمر-دانلود   

-اصول بیوشیمی -دانلود   

-نظریه گروه در شیمی-دانلود   

-جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی-دانلود   

-شیمی فیزیک آلی-دانلود   

-شیمی هسته ای-دانلود   

-شیمی آلی فلزی-دانلود   

-کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی-دانلود   

-طیف سنجی مو لکو لی-دانلود   

-شیمی محیط زیست-دانلود   

-شیمی معدنی1-دانلود       

-شیمی معدنی2-دانلود          

-اصول صنایع شیمیایی-دانلود   

-شیمی تجزیه دستگاهی-دانلود   

-سنتز ترکیبات آلی-دانلود   

-زبان تخصصی-دانلود   

-مبانی شیمی کوانتمی-دانلود   

-شیمی تجزیه1-دانلود         

-شیمی تجزیه2-دانلود         

-شیمی فیزیک1-دانلود       

-شیمی فیزیک2-دانلود          

-شیمی آلی1-دانلود         

-شیمی آلی2-دانلود         

-شیمی آلی3-دانلود          

-شیمی عمومی1-دانلود        

-شیمی عمومی2-دانلود        

-فیزیک پایه1-دانلود        

-فیزیک پایه2-دانلود         

-خوردگی فلزلت-دانلود   

-اصول محاسبات شیمی صنعتی-دانلود   

-شیمی صنعتی1-دانلود        

-شیمی صنعتی2-دانلود         

-الکتروشیمی صنعتی-دانلود         

-شیمی صنایع معدنی-دانلود   

-شیمی و تکنولوژی نفت-دانلود   

-شیمی و تکنولوژی مواد غذایی-دانلود   

-اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی-دانلود  


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

ال دانشگاهي - زیست شناسی گیاهی و جانوری

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته زیست شناسی

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

-تشريح ومورفولوژي گياهي-دانلود

-مباني بيوشيمي-دانلود

-سيستماتيك گياهي1-دانلود

-سيستماتيك گياهي2-دانلود

-زيست شناسي سلولي ومولكولي-دانلود

-ميكروبيولوژي عمومي-دانلود

-زيست شناسي پرتوي-دانلود

-فيزيولو‍ژي جانوري1-دانلود

-فيزيولو‍ژي جانوري3-دانلود

-بافت شناسي-دانلود

-جانورشناسي1-دانلود

-جانورشناسي2-دانلود

- فيزيولو‍ژي گياهي1-دانلود

- فيزيولو‍ژي گياهي2-دانلود

-ريخت زايي واندام زايي درگياهان-دانلود

-ژنتيك-دانلود

-بيويزيك-دانلود

-جنين شناسي-دانلود

-تكامل-دانلود

-اكولوژي عمومي-دانلود

-رشدونموگياهي-دانلود

-اصول وروشهاي رده بندي گياهان-دانلود

-روشهاي تكتيرگياهان-دانلود

- فيزيولو‍ژي تنش-دانلود

-سيتوژنتيك-دانلود

-متون زیست شناسی-دانلود

-فیزیک-دانلود

-شیمی1-دانلود

-شیمی2-دانلود

-شیمی آلی-دانلود

-شیمی محیط زیست-دانلود

-کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی-دانلود

-آمار زیستی-دانلود

-آیین نگارش متون علمی-دانلود


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته زمین شناسی

 

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

-بلور شناسی هندسی-دانلود

-زمین شناسی تاریخی-دانلود   

-بلور شناسی نوری-دانلود    

-دیرینه شناسی1-دانلود     

-دیرینه شناسی2-دانلود     

-رسوب شناسی--دانلود     

-نقشه برداری-دانلود     

-کانی شناسی-دانلود     

-زبان تخصصی-دانلود     

-ژئومورفولوژی-دانلود     

-سنگ شناسی رسوبی-دانلود     

-سنگ شناسی آذرین-دانلود     

-چینه شناسی-دانلود     

-محیط های رسوبی-دانلود     

-فتوژئولوژی-دانلود     

-پترولوژی-دانلود     

-سنگ شناسی دگرگونی-دانلود     

-آتشفشان شناسی-دانلود     

-خاک شناسی-دانلود     

-زمین شناسی ساختاری-زمین شناسی ساختمانی-دانلود     

-زمین شناسی اقتصادی-دانلود     

-آبهای زیرزمینی1-دانلود     

-زمین شناسی ایران-دانلود       

-ژئوفیزیک-زمین فیزیک-دانلود     

-زمین ساخت-دانلود     

-زلزله شناسی-دانلود       

-تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی-دانلود     

-مکانیک خاک-دانلود     

-زمین شناسی نفت-دانلود        

-زمین شناسی مهندسی-دانلود        

-زمین شناسی دریائی-دانلود       

-زمین شناسی زیست محیطی-دانلود        

-لرزه زمین ساخت-سایز موتکتونیک-دانلود     

-زمین شناسی مواد انرژی زا-دانلود         

-زمین شناسی زیر سطحی-دانلود         

-کانه نگاری(مینرالوگرافی) -دانلود        

-ژئوشیمی-زمین شیمی-دانلود        

-هیدروژئوشیمی-دانلود         

-زمین شناسی مهندسی کاربردی-دانلود          

-زمین شناسی فیزیکی-دانلود 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 


-------------------------------------------------------------------------------------------

-رودکی و منوچهری-دانلود             

-فرخی و کسایی-دانلود             

-تاریخ بیهقی-دانلود             

-قواعد عربی1-دانلود             

-قواعد عربی2-دانلود             

-قواعد عربی3-دانلود             

-قواعد عربی4-دانلود       

-مبانی روش تحقیق-دانلود             

-قرائت عربی1-دانلود         

-قرائت عربی2-دانلود     

-قرائت عربی3-دانلود             

-قرائت عربی4-دانلود      

-قرائت عربی5-دانلود      

-آیین نگارش و ویرایش1-دانلود     

-آیین نگارش و ویرایش2-دانلود     

-رستم و سهراب-دانلود        

-رستم و اسفندیار-دانلود        

-تاریخ ادبیات 1-دانلود        

-تاریخ ادبیات 2-دانلود        

-تاریخ ادبیات 3-دانلود        

-دستور زبان فارسی1-دانلود        

-دستور زبان فارسی2-دانلود        

-سی قصیده از ناصرخسرو-دانلود        

-کشف الاسرار-دانلود        

-تاریخ زبان فارسی-دانلود        

-مرجع شناسی و روش تحقیق-دانلود        

-خاقانی-دانلود        

-مسعود سعد سلمان-دانلود        

-مخزن الاسرار نظامی-دانلود        

-مثنوی 1-دانلود        

-مثنوی2 -دانلود       

-کلیله و دمنه 1-دانلود        

-کلیله و دمنه2  و چهارمقاله-دانلود       

-زبان تخصصی1 -دانلود        

-زبان تخصصی 2-دانلود        

-نقد ادبی-دانلود        

-معانی و بیان1 -دانلود        

-معانی و بیان 2-دانلود        

-منطق الطیر-دانلود       

-بدیع-دانلود      

-مبانی عرفان و تصوف-دانلود       

-تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی-دانلود       

-ادبیات معاصر(1) نظم-دانلود       

-ادبیات معاصر(2) نثر-دانلود       

-بوستان سعدی-دانلود      

-گلستان سعدی-دانلود       

-گزیده حدیقه الحقیقه سنایی-دانلود       

-سبک شناسی(1) نظم-دانلود       

-سبک شناسی(2) نثر-دانلود       

-متون تفسیر فارسی-دانلود       

-غزلیات و قصایدی سعدی-دانلود       

-حافظ 1-دانلود       

-حافظ 2 -دانلود       

-مرصادالعباد-دانلود       

-مقدمات زبانشناسی-دانلود       

-انواع ادبی-دانلود       

-آشنایی با علوم قرآنی-دانلود       

-صائب تبریزی-دانلود       

-عروض و قافیه-دانلود       

-ادبیات کودکان و نوجوانان-دانلود       

-مرجع شناسی تخصصی-دانلود       

-عربی مقدماتی-دانلود   


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه كامل  نمونه سوالات رشته زبان انگليسي

نمونه سوالات رشته زبان انگليسي


(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

کلیات زبان شناسی 1  -نمونه سوال1 -دانلود

کلیات زبان شناسی 1  -نمونه سوال2 -دانلود

کلیات زبان شناسی 2  -نمونه سوال1 -دانلود

کلیات زبان شناسی 2  -نمونه سوال2 -دانلود

گفت و شنود 1  -دانلود

گفت و شنود 2  -دانلود

مقاله نویسی  -نمونه سوال1 -دانلود

مقاله نویسی  -نمونه سوال2 -دانلود

مقاله نویسی  -نمونه سوال3 -دانلود

درآمدی بر ادبیات انگلیسی2-دانلود  

درآمدی بر ادبیات 1 –دانلود

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 –دانلود

دستور و نگارش 1  -نمونه سوال 1 -دانلود  

دستور و نگارش 1  -نمونه سوال2 -دانلود   

دستور و نگارش 2  -نمونه سوال1 -دانلود

دستور و نگارش 2  -نمونه سوال 2-دانلود  

روش تدریس زبان انگلیسی –دانلود

آزمون سازی زبان انگلیسی -نمونه سوال 1-دانلود  

 آزمون سازی زبان انگلیسی -نمونه سوال 2-دانلود

آواشناسی انگلیسی -نمونه سوال 1-دانلود  

آواشناسی انگلیسی -نمونه سوال 2-دانلود  

ادبیات معاصر 2 نثر آشنایی با ادبیات معاصر ایران-دانلود  

 اصول و روش تحقیق 1  -نمونه سوال 1-دانلود  

اصول و روش تحقیق 1  -نمونه سوال 2-دانلود  

اصول و روش تحقیق 2  -نمونه سوال 1-دانلود  

اصول و روش تحقیق 2  -نمونه سوال 2-دانلود  

اصول و روش ترجمه -دانلود  

اصول و مبانی نظری ترجمه  -نمونه سوال 1-دانلود  

اصول و مبانی نظری ترجمه -نمونه سوال 2-دانلود  

نامه نگاری  -دانلود 

نگارش پیشرفته  -نمونه سوال1- دانلود  

نگارش پیشرفته  -نمونه سوال2 -دانلود   

نگارش فارسی  -نمونه سوال 1-دانلود  

نگارش فارسی  -نمونه سوال2 -دانلود   

نمونه شعر ساده انگلیسی  -نمونه سوال 1-دانلود  

نمونه های شعر ساده انگلیسی  -نمونه سوال2 -دانلود

نمونه های نثر ساده انگلیسی  -نمونه سوال1-دانلود  

نمونه نثر ساده انگلیسی  -نمونه سوال2 -دانلود  

واژه شناسی   -نمونه سوال1-دانلود  

واژه شناسی   -نمونه سوال2 -دانلود  

خواندن متون مطبوعاتی  -نمونه سوال 1 -دانلود  

خواندن متون مطبوعاتی  -نمونه سوال2  -دانلود  

خواندن و درک مفاهیم 1  -نمونه سوال1 -دانلود  

خواندن و درک مفاهیم 1  -نمونه سوال2 -دانلود  

خواندن و درک مفاهیم 2  -نمونه سوال3 -دانلود  

خواندن و درک مفاهیم 2  -نمونه سوال4 -دانلود  

خواندن و درک مفاهیم 3  -نمونه سوال1 -دانلود  

خواندن و درک مفاهیم 3  -نمونه سوال2 -دانلود  

داستان کوتاه –دانلود

ساخت زبان فارسی  -نمونه سوال 1 -دانلود  

ساخت زبان فارسی  -نمونه سوال2 -دانلود  

ساخت زبان فارسی –دانلود

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1  -دانلود  

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 –دانلود 

شعر ساده انگلیسی –دانلود

فنون و یادگیری زبان  -دانلود 

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه –دانلود 

بررسی آثار اسلامی 2 –دانلود

بررسی آثار اسلامی 1 –دانلود

بررسی مقابله ای ساخت جمله –دانلود

ترجمه پیشرفته 1  -نمونه سوال 1-دانلود  

ترجمه پیشرفته 1  -نمونه سوال 2-دانلود  

ترجمه پیشرفته 2  -نمونه سوال 1-دانلود  

ترجمه پیشرفته 2  -نمونه سوال 2-دانلود  

ترجمه متون ادبی -دانلود

ترجمه متون اقتصادی  -دانلود

ترجمه متون ساده  -نمونه سوال 1-دانلود  

ترجمه متون ساده  -نمونه سوال 2-دانلود  

ترجمه متون ساده  -نمونه سوال 3-دانلود  

ترجمه متون سیاسی  -نمونه سوال 1-دانلود  

ترجمه متون سیاسی  -نمونه سوال 2-دانلود

ترجمه متون سیاسی  -نمونه سوال 3-دانلود  

ترجمه متون مطبوعاتی 1 –دانلود

ترجمه متون مطبوعاتی 2  -نمونه سوال 1-دانلود  

ترجمه متون مطبوعاتی 2  -نمونه سوال 2-دانلود   

ترجمه مکاتبات و اسناد 1  -نمونه سوال 1-دانلود  

ترجمه مکاتبات و اسناد 1  -نمونه سوال2-دانلود  

ترجمه مکاتبات و اسناد 2  -نمونه سوال1-دانلود  

ترجمه مکاتبات و اسناد 2  -نمونه سوال2 -دانلود 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

مجموعه كامل نمونه سوالات رشته رياضي

نمونه سوالات رشته رياضي

 

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 


---------------------------------------------------------------------------

توجه:فايلهاي كه با پسوند zip است داراي پسوورد مي باشد.پسوورد كليه فايلها www.newbook.ir مي باشد.

آمار مهندسی(سه نمونه سوال)-دانلود

آمار و احتمال مهندسی-دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران-نمونه سوال1-دانلود

آمار و احتمال مهندسی-دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران-نمونه سوال2-دانلود

آمار و احتمال کاربردی رشته ی فن آوری اطلاعات(دو نمونه سوال)-دانلود

آمار کاربردی رشته ی حسابداری-دانلود

آمار کاربردی رشته ی حسابداری-دانلود

آمار کاربردی رشته ی مدیریت-دانلود

آمار و احتمال 1 -دانشگاه خلیج فارس بوشهر -دانلود

آمار و احتمال 1 -دانشگاه خلیج فارس بوشهر-3نمونه سوال-دانلود

آمار و احتمال 1 -دانشگاه خلیج فارس بوشهر-4 نمونه سوال همراه میان ترم-دانلود

آمار و احتمال 2-دانشگاه فردوسی مشهد-دانلود

آمار و احتمال 2-دانشگاه آزاد واحد قزوین-دانلود

آمار و احتمال 2-دانشگاه خلیج فارس بوشهر-دانلود

آمار و احتمال 2-دانشگاه خلیج فارس بوشهر-ميان ترم1-دانلود

آمار و احتمال 2-دانشگاه خلیج فارس بوشهر-ميان ترم2-دانلود

آمار و احتمال 2-دانشگاه خلیج فارس بوشهر-آمار رياضي-دانلود

مجموعه مسائلی از ریاضی مهندسی همراه با حل - سری فوریه - دانشگاه تبریز-دانلود

ریاضی مهندسی-دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران شامل 10 نمونه سوال-دانلود

ریاضی مهندسی-دانشگاه آزاد واحد تهران واحد جنوب-دانلود

ریاضی مهندسی-دانشگاه آزاد قزوین-دانلود

ریاضی مهندسی-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات-دانلود

آموزش ریاضی 1-دانلود

آموزش ریاضی 2-دانلود

آنالیز ریاضی 1-نمونه سوال شماره1-دانلود

آنالیز ریاضی 1-نمونه سوال شماره2-دانلود

آنالیز ریاضی 1-نمونه سوال شماره3-دانلود

آنالیز ریاضی 1-دانشگاه فردوسی مشهد-دانلود

آنالیز ریاضی 1-دانشگاه فردوسی مشهد-دانلود

آنالیز ریاضی 1-دانشگاه فردوسی مشهد-ميان ترم-دانلود

آنالیز ریاضی 1-مجموعه بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ریاضی عمومی 1 و آنالیز ریاضی 1-دانلود

آنالیز ریاضی 2-دانلود

آنالیز ریاضی 3-دانلود

تاریخ ریاضی-نمونه سوال شماره1-دانلود

تاریخ ریاضی-نمونه سوال شماره2-دانلود

تحقیق در عملیات-دانلود

توابع مختلط-دانلود

توپولوژی عمومی-دانلود

جبر 1-نمونه سوال شماره1-دانلود

جبر 1-نمونه سوال شماره2-دانلود

جبر 1-نمونه سوال شماره3-دانلود

جبر 1-نمونه سوال شماره4-دانلود

جبر 1-نمونه سوال شماره5-دانلود

جبر 1-نمونه سوال شماره6-دانلود

جبر 2-دانلود

جبر 3-دانلود

جبر خطی-دانلود

مجموعه ی بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ی ریاضی عمومی 1 شامل 410 مساله-دانلود

مجموعه ی بزرگی از مسائل ریاضی عمومی 1 همراه با حل آن ها-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه صنعتی شاهرود -همراه با پاسخ نامه-دانلود

ریاضی عمومی 1-مجموعه بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ریاضی عمومی 1 و آنالیز ریاضی 1-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه علم و صنعت -آزمون میان ترم-همراه با پاسخ نامه-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه علم و صنعت -آزمون پایان ترم-همراه با پاسخ نامه-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه آزاد کرج - بیش از 20 نمونه سوال-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه آزاد تهران - بیش از 30 نمونه سوال-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه صنعتی امیر کبیر-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه محقق اردبيلى-دانلود

ریاضی عمومی 1-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه1-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه2-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه3-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه4-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه5-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه6-دانلود

ریاضی عمومی 1-حل تمرين-جلسه7-دانلود

ریاضی عمومی 1-نمونه سوال شماره1-دانلود

ریاضی عمومی 1-نمونه سوال شماره2-دانلود

ریاضی عمومی 1-نمونه سوال شماره3-دانلود

243 مساله از ریاضی عمومی 2-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد تهران-بیش از 25 نمونه سوال-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز-نمونه سوال1-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز-نمونه سوال2-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه علم و صنعت -22 نمونه سوال-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد تاکستان-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه سمنان 4 نمونه سوال از امتحان میان ترم-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه صنعتی امیر کبیر-دانلود

ریاضی عمومی 2-نمونه سوال شماره1-دانلود

ریاضی عمومی 2-نمونه سوال شماره2-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه صنعتی شاهرود -همراه با پاسخ نامه-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه فردوسی مشهد-شامل چند نمونه سوال از میان ترم و پایان ترم-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب-نمونه سوال1-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب-نمونه سوال2-دانلود

ریاضی عمومی 2-دانشگاه آزاد مشهد -رشته های مهندسی-دانلود

ریاضی عمومی 3-دانلود

ریاضی گسسته-دانلود

زبان تخصصی رشته ی ریاضی(دو نمونه سوال)-دانلود

ساختمان داده ها-دانلود

فلسفه ی ریاضی-نمونه سوال شماره1-دانلود

فلسفه ی ریاضی-نمونه سوال شماره2-دانلود

مبانی ریاضی-نمونه سوال شماره1-دانلود

مبانی ریاضی-نمونه سوال شماره2-دانلود

مبانی ریاضی-نمونه سوال شماره3-دانلود

مبانی ریاضی-نمونه سوال شماره4-دانلود

مبانی ریاضی-نمونه سوال شماره5-دانلود

مبانی ریاضی-نمونه سوال شماره6-دانلود

معادلات دیفرانسیل-نمونه سوال شماره1-دانلود

معادلات دیفرانسیل-نمونه سوال شماره2-دانلود

معادلات دیفرانسیل-نمونه سوال شماره3-دانلود

معادلات دیفرانسیل-نمونه سوال شماره4-دانلود

معادلات دیفرانسیل-نمونه سوال شماره5-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه صنعتی شاهرود -همراه با پاسخ نامه-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه محقق اردبيلى-میان ترم-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه محقق اردبيلى -رشته فیزیک-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران-نمونه سوال شماره1-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران-نمونه سوال شماره2-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه آزاد واحد تهران-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه آزاد قزوین -مهندسی عمران-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه آزاد واحد تهران واحد جنوب-شامل 12 نمونه سوال-دانلود

معادلات دیفرانسیل-دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران-دانلود

معادلات دیفرانسیل-مجموعه مسائلی از معادلات دیفرانسیل معمولی-دانلود

منطق ریاضی-دانلود

نظریه ی اعداد-نمونه سوال شماره1-دانلود

نظریه ی اعداد-نمونه سوال شماره2-دانلود

هندسه ی دیفرانسیل موضعی-دانلود

هندسه ی هذلولی - مبانی هندسه-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب -5نمونه سوال-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب -5نمونه سوال-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی -2 نمونه سوال-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی -7 نمونه سوال-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد واحد قزوین-نمونه سوال1-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد واحد قزوین-نمونه سوال2-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد واحد قزوین-نمونه سوال3-دانلود

محاسبات عددي-دانشگاه آزاد واحد قزوین-نمونه سوال4-دانلود

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته روانشناسی

 

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  

-روانشناسی هوش و سنجش آن-دانلود       

-روانشناسی تجربی-دانلود       

-روانشناسی مرضی کودک-دانلود       

-انگیزش و هیجان-دانلود       

-روانشناسی کودکان استثنائی-دانلود       

-آسیب روانی1-دانلود            

-آسیب شناسی روانی2-دانلود       

-بهداشت روانی-دانلود       

-روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم) -دانلود       

-تفکروزبان-دانلود       

-اختلالات یادگیری-دانلود       

-فیزیولوژی عمومی-فیزیولوژی اعصاب وغدد-دانلود       

-آمار توصیفی-روشهای آماری در علوم تربیتی-دانلود       

-آمار استنباطی-دانلود       

-روانسنجی-دانلود       

-مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی-دانلود       

-کاربرد آزمونهای روانی-دانلود                        

-اصول و فنون مشاوره خانواده-دانلود            

-فلسفه آموزش و پرورش-دانلود            

-روشها و فنون تدریس-دانلود            

-کلیات فلسفه-دانلود            

-روش تحقیق در مشاوره و راهنمایی-روش تحقیق در روانشناسی-دانلود            

-متون روانشناسی به زبان خارجه1-دانلود            

-متون روانشناسی به زبان خارجه2-دانلود            

-زبان تخصصی روانشناسی-دانلود            

-روانشناسی عمومی1-دانلود            

-روانشناسی عمومی2-دانلود            

-رشد1-دانلود            

-رشد2-دانلود            

-روانشناسی تربیتی-دانلود            

-روانشناسی اجتماعی-دانلود            

-روش تحقیق در روانشناسی-دانلود            

-علم النفس-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی-دانلود            

-روانشناسی فیزیولوژیک-دانلود            

-شخصیت(نظریه ها و مفاهیم) -دانلود            

-تاریخچه و مکاتب روانشناسی--دانلود            

-روانشناسی پویای گروه-دانلود            

-احساس و ادراک-دانلود            

-روانشناسی مشاوره و راهنمایی-دانلود            

-روانشناسی مدیریت-دانلود            

-اعتیاد-دانلود            

-روانشناسی جنایی-دانلود            

-مقدمات نوروپسیکولوژی-دانلود            

-ارزشیابی شخصیت-دانلود            

-روانشناسی بازی-دانلود            

-مقدمات روانشناسی سلامت-دانلود            

-متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی-دانلود            

-روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی-دانلود            

-روشهای تغییر و اصلاح رفتار-دانلود            

-مبانی و اصول مشاوره و راهنمایی-دانلود             

-نظریه های مشاوره و روان درمانی-دانلود            

-انسان شناسی در اسلام-دانلود            

-مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی1-دانلود            

-مبانی جامعه شناسی-دانلود            

-جامعه شناسی انحرافات اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی-دانلود   


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan


مجموعه كامل نمونه سوالات دروس عمومي رشنه هاي دانشگاهي

مجموعه كامل نمونه سوالات دروس عمومي رشنه هاي دانشگاهي


براي دانلود رايگان اين نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد


انقلاب اسلامي ايران -نمونه سوال 1 -دانلود

انقلاب اسلامي ايران -نمونه سوال 2 -دانلود

انقلاب اسلامي ايران -نمونه سوال 3 -دانلود

انقلاب اسلامي ايران-نمونه سوال 5  -دانلود

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  -دانلود

انگليسي مقدماتي  -دانلود

آشنايي با قانون اساسي -نمونه سوال 1 -دانلود

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -نمونه سوال 2 -دانلود

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-نمونه سوال 3  -دانلود

زبان انگليسي مقدماتي -نمونه سوال 1 -دانلود

زبان انگليسي مقدماتي -نمونه سوال 2 -دانلود

زبان انگليسي مقدماتي -نمونه سوال 3 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 1 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 2 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 3 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 4 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 5 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 6 -دانلود

زبان خارجه – عمومي -نمونه سوال 7 -دانلود

اخلاق اسلامي-نمونه سوال 1-دانلود

اخلاق اسلامي-نمونه سوال 2 -دانلود

اخلاق اسلامي – مباني و مفاهيم -دانلود

اصول و مباني مديريت اسلامي -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 1 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 2 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 3 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 4 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 5 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 6 -دانلود

انديشه اسلامي 1 -نمونه سوال 7 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 1 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 2 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 3 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 4 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 5 -دانلود

انديشه اسلامي 2 -نمونه سوال 6 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 1 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 2 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 3 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 4 -دانلود

تربيت بدني 1 -نمونه سوال 5 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 1 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 2 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 3 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 4 -دانلود

تربيت بدني 2 -نمونه سوال 5 -دانلود

زبان و ادبيات فارسي مقدماتي -نمونه سوال 1 -دانلود

زبان و ادبيات فارسي مقدماتي -نمونه سوال 2 -دانلود

زبان و ادبيات فارسي مقدماتي -نمونه سوال 3 -دانلود

زيست شناسي مقدماتي  -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 1 -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 2 -دانلود

فارسي عمومي-نمونه سوال 3  -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 4 -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 5 -دانلود

فارسي عمومي -نمونه سوال 6 -دانلود

فارسي مقدماتي  -دانلود

مهارت هاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور  -دانلود

مهارت هاي زندگي -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 1 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 2 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 3 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن -نمونه سوال 4 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن كريم -نمونه سوال 1 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن كريم -نمونه سوال 2 -دانلود

تفسير موضوعي قرآن كريم -نمونه سوال 3 -دانلود

تفسير موضوعي نهج البلاغه  -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 1 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 2 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 3 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 4 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 5 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 6 -دانلود

جمعيت و تنظيم خانواده -نمونه سوال 7 -دانلود

رياضي مقدماتي  -دانلود

رياضي مقدماتي 1  -دانلود

رياضي مقدماتي 2  -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 1 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 2 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 3 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 4 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 5 -دانلود

آيين زندگي – اخلاق كاربردي -نمونه سوال 6 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 1 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 2 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام-نمونه سوال 3  -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 4 -دانلود

تاريخ تحليلي صدر اسلام -نمونه سوال 5 -دانلود

تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام -نمونه سوال 1 -دانلود

تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام -نمونه سوال 2 -دانلود


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته تاریخ

 

(براي دانلود رايگان نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد)


 

-تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم(ص) تا سال 41 هجری-دانلود        

-قرائت متون تاریخی به زبان عربی1-دانلود        

-قرائت متون تاریخی به زبان خارجی1-دانلود        

-قرائت متون تاریخی به زبان خارجی2-دانلود        

-قرائت متون تاریخی به زبان فارسی1-دانلود        

-قرائت متون تاریخی به زبان فارسی2-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی ,اجتماعی,اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان,دیلمیان و غزنویان-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 40 هجری تا 227 هجری قمری-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی از سال 227 تا سقوط بغداد-دانلود        

-تاریخ تحولات ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان-دانلود        

-تاریخ تحولات ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان-دانلود        

-تاریخ تحولات ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره صفویه-دانلود              

-تاریخ تحولات ایران در دوره افشاریان و زندیان-دانلود             

-تاریخ تحولات سیاسی ایران از آغاز دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطیت-دانلود             

-تاریخ تحولات سیاسی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332-دانلود             

-انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجار-دانلود             

-تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان-دانلود        

-تاریخ بیزانس-دانلود        

-تاریخ اروپا در قرون وسطی-دانلود        

-تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان-دانلود        

-تاریخ ایران در دوره ساسانیان-دانلود        

-گاهشماری و تقویم-دانلود        

-تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی-دانلود        

-تاریخ یونان و رم-دانلود        

-تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایها تا پایان هخامنشیان-دانلود        

-شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام-دانلود        

-شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام-دانلود        

-تاریخ تمدن های مشرق زمین-دانلود        

-مبانی جامعه شناسی-دانلود        

-روانشناسی اجتماعی-دانلود        

-تاریخ تشیع1-(از آغاز قرن تا پنجم هجری) -دانلود        

-تاریخ تشیع2-دانلود        

-کلیات جغرافیا(با تکیه بر جغرافیای ایران) -دانلود         

-کلیات و مبانی علم تاریخ-دانلود        

-تاریخ اروپا در قرون جدید-دانلود        

-تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون-دانلود             

-تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول-دانلود             

-تاریخ تحلیلی زندگی ائمه معصومین(ع)-دانلود           

-تاریخ عثمانی و خاور میانه-دانلود             

-تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام-دانلود             

-فلسفه تاریخ-دانلود             

-تاریخ و هنر معماری اسلامی-دانلود             

-تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه-دانلود             

-تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن-دانلود             

-انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن-دانلود             

-مبانی تاریخ اجتماعی ایران-دانلود             

-جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی-دانلود             

-تاریخ شپه قاره هند-دانلود             

-روش تحقیق در تاریخ-دانلود   


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

مجموعه كامل نمونه سوالات دروس رشته حقوق


نمونه سوالات دروس رشته حقوق

براي دانلود رايگان اين نمونه سوالات به ادامه مطلب برويد

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-سوالات آزمون وکلای دادگستری1389-دانلود-پاسخنامه-دانلود

سوالات آزمون قضاوت-مهر ماه 1389-دانلود

آزمون فراگير كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه پيام نور1389-دانلود

آزمون آزمایشی ویژه آزمون وکالت-مهر ماه 1389-آزمون1-دانلود

آزمون آزمایشی ویژه آزمون وکالت-آبان ماه 1389-آزمون2-دانلود

آزمون آزمایشی ویژه آزمون وکالت-آذر ماه 1389-آزمون3-دانلود

دفترچه کامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق ـ سراسری 1389-دانلود

متن كامل سوالات آزمون وكالت 1388 به همراه پاسخنامه-دانلود

متن كامل سوالات آزمون وكالت 1387 به همراه پاسخنامه-دانلود

سوالات درس ایین دادرسی کیفری ازمون وکلا و مشاوران قضاییه۱۳۸۸-دانلود

حقوق جزای اختصاصی 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق جزای اختصاصی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق جزای اختصاصی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق جزای اختصاصی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق جزای اختصاصی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق جزای اختصاصی 3 -دانلود

حقوق جزای عمومی 1 -دانلود

حقوق جزای عمومی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق جزای عمومی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق جزایی عمومی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق جزای عمومی 3 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق جزای عمومی 3 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق جزای عمومی 3 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق سازمانهای بین المللی - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق سازمانهای بین المللی - نمونه سوال 2-دانلود

حقوق سازمانهای بین المللی - نمونه سوال 3-دانلود

حقوق سازمانهای بین المللی - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق سازمانهای بین المللی - نمونه سوال 5-دانلود

حقوق سازمانهای بین المللی - نمونه سوال 6-دانلود

حقوق اداری 1- نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق اداری 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق اداری 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق اداری 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

 حقوق اداری 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق اداری 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق اداری 2 - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق اساسی 1- نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق اساسی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق اساسی 2- نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق اساسی 2- نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق اساسی 2- نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق بیمه- نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق بیمه- نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق بیمه- نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق بیمه- نمونه سوال 4 -دانلود

آیات الاحکام –دانلود

آیات الاحکام -دانلود

آیات الاحکام –دانلود

آیات الاحکام –دانلود

آیین دادرسی کیفری 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 2 - نمونه سوال 4 -دانلود

آیین دادرسی کیفری 2 - نمونه سوال 5 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 3 - نمونه سوال 1 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 3 - نمونه سوال 2 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 3 - نمونه سوال 3 -دانلود

آیین دادرسی مدنی 3 - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 3-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 5 -دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 6 -دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 7 -دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 1 - نمونه سوال 8-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 2 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 2 - نمونه سوال 2-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 2 - نمونه سوال 3-دانلود

حقوق بین الملل خصوصی 2 - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 2-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 5 -دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 6 -دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 7-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 1 - نمونه سوال 8-ميان ترم-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 2 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 2 - نمونه سوال 2-ميان ترم-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 2 - نمونه سوال 3-دانلود

حقوق بین الملل عمومی 2 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق تجارت 1 اشخاص - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تجارت 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق تجارت 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق تجارت 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تجارت 2 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق تجارت 3 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق تجارت 3 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق تجارت 3 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تجارت 4 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق تجارت 4 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق تجارت 4 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تجارت 4 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق تجارت 4 - نمونه سوال 5 -دانلود

ادله اثبات دعوا- نمونه سوال 1 -دانلود

ادله اثبات دعوی - نمونه سوال2 -دانلود

ادله اثبات دعوی - نمونه سوال 3 -دانلود

ادله اثبات دعوی - نمونه سوال 4-دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

اصول فقه 1- نمونه سوال 3 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 5 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 6-دانلود

اصول فقه 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

اصول فقه 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

اصول فقه 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

بزهکاری اطفال - نمونه سوال 1 -دانلود

بزهکاری اطفال - نمونه سوال 2 -دانلود

بزهکاری اطفال 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

بزهکاری اطفال 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

بین الملل خصوصی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

بین الملل عمومی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

بین الملل عمومی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق مدنی 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 1 - نمونه سوال 2-دانلود

حقوق مدنی 1 - نمونه سوال 3-دانلود

حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق مدنی 3 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 3 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 3 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق مدنی 3 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق مدنی 3 - نمونه سوال 5-دانلود

حقوق مدنی 4 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 4 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 5 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 5 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 5 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق مدنی 5 - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق مدنی 6 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 6 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 6 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق مدنی 6 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق مدنی 6 - نمونه سوال 5-دانلود

حقوق مدنی 7 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 7 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 7 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق مدنی 7 - نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق مدنی 7 - نمونه سوال 5 -دانلود

حقوق مدنی 7 - نمونه سوال 6-دانلود

حقوق مدنی 8-دانلود

حقوق ثبت- نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق ثبت- نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق ثبت- نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق ثبت- نمونه سوال 4-دانلود

مجموعه سوالات حقوق ثبت (كانون وكلا، اختبار و...)-دانلود

حقوق کار - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق کار- نمونه سوال 2-دانلود

حقوق کار- نمونه سوال 3 -دانلود

رویه قضایی - نمونه سوال 1 -دانلود

رویه قضایی - نمونه سوال 2 -دانلود

رویه قضایی- نمونه سوال 3 -دانلود

رویه قضایی- نمونه سوال 4 -دانلود

رویه قضایی- نمونه سوال 5 -دانلود

سازمانهای بین المللی- نمونه سوال 1 -دانلود

سازمانهای بین المللی- نمونه سوال 2 -دانلود

عربی - نمونه سوال 1 -دانلود

عربی - نمونه سوال 2 -دانلود

عربی - نمونه سوال 3 -دانلود

عربی - نمونه سوال 4 -دانلود

کیفر شناسی- نمونه سوال 1 -دانلود

کیفر شناسی- نمونه سوال 2 -دانلود

کیفر شناسی- نمونه سوال 3 -دانلود

کیفر شناسی- نمونه سوال 4 -دانلود

کیفر شناسی- نمونه سوال 5 -دانلود

مالیه عمومی- نمونه سوال 1 -دانلود

مالیه عمومی- نمونه سوال 2 -دانلود

مالیه عمومی- نمونه سوال 3 -دانلود

مالیه عمومی- نمونه سوال 4 -دانلود

مبانی جامعه شناسی- نمونه سوال 1 -دانلود

مبانی جامعه شناسی- نمونه سوال 2 -دانلود

مبانی جامعه شناسی- نمونه سوال 3 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 5 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 6 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 7 -دانلود

متون حقوقی 1 - نمونه سوال 8-دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 4 -دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 5 -دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 6-دانلود

متون حقوقی 2 - نمونه سوال 7-دانلود

متون فقه 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

متون فقه 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

متون فقه 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

متون فقه 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

متون فقه 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

متون فقه 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

متون فقه 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

متون فقه 3 -دانلود

متون فقه 4 - نمونه سوال 1 -دانلود

متون فقه 4 - نمونه سوال 2 -دانلود

متون فقه 4 - نمونه سوال 3 -دانلود

مدنی 2 -دانلود

مدنی 4 - نمونه سوال 1 -دانلود

مدنی 4 - نمونه سوال 2 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 1 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 2 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 3 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 4 -دانلود

مدنی 8 - نمونه سوال 5 -دانلود

مقدم علم حقوق- نمونه سوال 1 -دانلود

مقدم علم حقوق- نمونه سوال 2 -دانلود

مقدمه علم حقوق- نمونه سوال 3 -دانلود

مقدمه علم حقوق- نمونه سوال 4 -دانلود

مقدمه علم حقوق- نمونه سوال 5 -دانلود

مقدم علم حقوق- نمونه سوال 6-دانلود

مقدمه علم حقوق- نمونه سوال 7-دانلود

جزای اختصاصی 1- نمونه سوال 1 -دانلود

جزای اختصاصی 1- نمونه سوال 2 -دانلود

جزای اختصاصی 2 -دانلود

جزای اختصاصی 3 - نمونه سوال 1 -دانلود

جزای اختصاصی 3 - نمونه سوال 2 -دانلود

جزای اختصاصی 3 - نمونه سوال 3 -دانلود

جزای عمومی 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

جزای عمومی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

جزای عمومی 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

جزای عمومی 3 -دانلود

حقوق تطبیقی - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق تطبیقی- نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق تطبیقی- نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تطبیقی- نمونه سوال 4 -دانلود

حقوق تطبیقی- نمونه سوال 5 -دانلود

پزشکی قانونی - نمونه سوال 1 -دانلود

پزشکی قانونی - نمونه سوال 2 -دانلود

پزشکی قانونی - نمونه سوال 3 -دانلود

جامعه شناسی –دانلود

جامعه شناسی حقوق - نمونه سوال 1 -دانلود

جامعه شناسی حقوق - نمونه سوال 2 -دانلود

جامعه شناسی حقوق - نمونه سوال 3 -دانلود

جرم شناسی - نمونه سوال 1 -دانلود

جرم شناسی - نمونه سوال 2 -دانلود

جرم شناسی - نمونه سوال 3 -دانلود

قواعد فقه 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

قواعد فقه 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

قواعد فقه 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

قواعد فقه 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

قواعد فقه 1 - نمونه سوال 5 -دانلود

قواعد فقه 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

قواعد فقه 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

قواعد فقه 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

قواعد فقه 2 - نمونه سوال 4 -دانلود

اصطلاحات حقوقي به زبان عربي-دانلود

اختبار سال های ۱۳۷۵، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کانون وکلا-دانلود

نمونه سوالات اختبار كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان-دانلود

اختبار تيرماه ۱۳۸۳-دانلود

آزمون اختبار كانون وكلا سال 1380-دانلود

متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳-دانلود

نمونه سوال داوري بين‌المللي-دانلود

سوالات آزمون وکالت سال 84-دانلود

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

مجموعه كامل نمونه سوالات دروس رشته حسابداري

نمونه سوالات حسابداري

براي دانلود رايگان اين نمونه سوالات به ادامه مطلب بروي

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها-دانلود

زبان تخصصی 2-دانلود

اصول حسابداری 3-دانلود

مبانی کامپیوتر و کاربرد ان-دانلود

ریاضیات و کاربرد آن – ریاضیات پایه مقدمات آمار 2-دانلود

مبانی و کاربرد کامپیوتر-دانلود

مبانی جامعه شناسی –مفاهیم اساسی 1-دانلود

صنعتی 3-دانلود

پول و ارز و بانکداری-دانلود

اصول حسابداری 1-دانلود

حسابرسی 1-دانلود

حسابرسی 2-دانلود

اصول حسابداری 3-دانلود

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی-دانلود

اقتصاد خرد-دانلود

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-دانلود

زبان تخصصی 2 حسابداری-دانلود

اقتصاد کلان 1-دانلود

حسابداری صنعتی 1-دانلود

اصول حسابداری 2-دانلود

ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن-دانلود

روش و تحقیق و ماخذ شناسی-دانلود

اصول حسابداری 3-دانلود

اصول حسابداری 1-دانلود

تحقیق در عملیات 1 –پژوهش عملیاتی-دانلود

مدیریت رفتار سازمانی-دانلود

مباحث جاری در حسابداری-دانلود

اقتصاد کلان اصول علم اقتصاد 2-دانلود

مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت-دانلود

مدیریت سازمانی –رفتار سازمانی-دانلود

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-دانلود

مالیه و خط مشی مالی دولتها-دانلود

میانه 2-دانلود

مبانی و کاربرد کامپیوتر کامپیوتر و برنامه نویسی-دانلود

تحقیق در عملیات 2 پژوهش عملیاتی 2-دانلود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه و مقدمات آمار-دانلود

مدیریت مالی 1-دانلود

حسابداری مالیاتی-دانلود

مدیریت مالی 2-دانلود

صنعتی 3-دانلود

حسابداری مالیاتی-دانلود

مبانی روش تحقیق-دانلود

اصول علم اقتصاد 2-دانلود

اصول علم اقتصاد 1-دانلود

پژوهش عملیاتی 1-دانلود

مدیریت مالی 2-دانلود

حقوق بازرگانی-دانلود

زبان تخصصی اقتصاد مدیریت و حسابداری-دانلود

مدیریت تولید-دانلود

روانشناسی عمومی-دانلود

مبانی و اصول سازمان و مدیریت-دانلود

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی –مبانی تنظیم بودجه-دانلود

مباحث جاری حسابداری-دانلود

حسابداری پیشرفته 1-دانلود

حسابداری پیشرفته 1-دانلود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه و مقدمات آمار-دانلود

مدیریت مالی 1-دانلود

مالیه عمومی و خط مشی دولتها-دانلود

حسابداری میانه 1-دانلود

مدیریت تولید-دانلود

حسابرسی 1-دانلود

روش تحقیق و ماخذ شناسی-دانلود

حسابرسی 2-دانلود

مالیه عمومی-دانلود

اصول حسابداری 2-دانلود

اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد 2-دانلود

حسابداری میانه 1-دانلود

آمار و کاربرد آن در مدیریت-دانلود

اصول حسابداری 1-دانلود

حسابرسی 2-دانلود

حسابداری صنعتی 3-دانلود

حسابداری و حسابرسی دولتی-دانلود

مبانی روش تحقیق-دانلود

پول و ارز و بانکداری-دانلود

حسابداری صنعتی-دانلود

حسابداری پیشرفته 2-دانلود

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-دانلود

مدیریت مالی 1-دانلود

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی-دانلود

ریاضیات و کاربرد ان- ریاضیات پایه و مقدمات آمار-دانلود

اصول حسابداری 2-دانلود

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن-دانلود

اقتصاد خرد-دانلود

حسابرسی 2-دانلود

مدیریت مالی 1-دانلود

روش نحقیق در مدیریت روش تحقیق و ماخذ شناسی-دانلود

آمار و کاربرد آن در مدیریت-دانلود

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2-دانلود

پول و ارز و بانکداری-دانلود

پول و ارز و بانکداری-دانلود

تحقیق در عملیات 1 پژوهش عملیاتی 1-دانلود

حسابداری صنعتی 1-دانلود

مباحث جاری در حسابداری-دانلود

زبان تخصصی 1 حسابداری-دانلود

روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی-دانلود

حقوق تجارت حقوق بازرگانی-دانلود

حسابداری صنعتی 2-دانلود

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی-دانلود

زبان تخصصی 1-دانلود

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت-دانلود

حسابرسی 1-دانلود

حسابداری پیشرفته 1-دانلود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2-دانلود

مدیریت تولید-دانلود

زبان تخصصی 2 حسابداری-دانلود

حسابداری صنعتی 2-دانلود

مبانی مدیریت سازمان – صول مدیریت-دانلود

پژوهش عملیاتی 2-دانلود

توسعه اقتصادی و برنامه-دانلود

پول و ارز و بانک داری-دانلود

حسابداری پیشرفته 1-دانلود

مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی-دانلود

حسابداری و حسابرسی دولتی-دانلود

اقتصاد خرد–اصول علم اقتصاد1-دانلود

مدیریت تولید-دانلود

مبانی و کاربرد کامپیوتر-دانلود

مدیریت تولید-دانلود

حسابداری و حسابرسی دولتی-دانلود

ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن-دانلود

روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی-دانلود

حسابداری میانه 2-دانلود

حسابداری پیشرفته 2-دانلود

حسابداری میانه 1-دانلود

مدیریت مالی 2-دانلود

تحقیق در عملیات 2-دانلود

آمار و احتمالات-دانلود

مدیریت مالی1-دانلود

مبانی سازمان و مدیریت-دانلود

صنعتی 2-دانلود

حسابداری و حسابرسی دولتی-دانلود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-دانلود

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

رياضي عمومي 1:

     نمونه سوالات رياضي 1 - سري 1                سوالات تهران مرکز88    89 پیام نور

     نمونه سوالات رياضي 1 - سري 2             تهران جنوب 88-87          تهران جنوب 89

     نمونه سوالات رياضي 1 - دانشگاه آزاد واحد تهران        ریاضی 1 ابهر      فیروزکوه

     نمونه سوالات رياضي 1 - پيام نور

      نمونه سوالات رياضي 1 - پيام نور سري2              سوالات رياضي1 آزاد كرج

 

رياضي عمومي 2:

     نمونه سوالات رياضی 2 سال 86 تهران مرکز              آزاد تاكستان 87

 نمونه سوالات رياضی 2 خرداد 87تهران مرکز           آزادقزوین  89      

     سري 1     سري 2      سري 3     سري 4        سري 5     89 پیام نور   آزاد کرج

     نمونه سوالات رياضي 2 - دانشگاه آزاد واحد تهران          آزاد قزوين   پیام نور 90

      نمونه سوالات پيام نور      تهران جنوب سري 1          تهران جنوب سري 2    تهران مرکز90

      سوالات تشريحي پيام نور      ریاضی 2 تهران مرکز88 و 89     آزاد قزوین 88-87

 

فيزيك 1:

      تشريح كامل سوالات امتحاني آزاد و سراسري        تهران جنوب پاييز 88  بهار 89 تهران جنوب

     نمونه سوالات فيزيك 1عمومي دانشگاه آزاد تهران       فیزیک 1 پاییز89 تهران جنوب

      نمونه سوالات فيزيك 1پاييز 87 مركز       89 پیام نور     تهران جنوب 87-85

     نمونه سوالات فيزيك 1 با پاسخ تشريحي          تهران مرکز90          فیروزکوه

     نمونه سوالات فيزيك 1 ترم پاييز 86 تهران مركز    تهران مرکز88-89      تهران جنوب91

     نمونه سوالات فيزيك1 تهران جنوب        فيزيك 1تهران جنوب 87

 

فيزيك 2:

       تشريح كامل سوالات امتحاني آزاد و سراسري            تهران جنوب 88   بهار 89 تهران جنوب

     نمونه سوالات فيزيك 2 ترم بهار87 تهران مركز           آزادقزوین 89

     نمونه سوالات فيزيك 2عمومي دانشگاه آزاد تهران         پاییز89 تهران جنوب   89 پیام نور

     نمونه سوالات فيزيك 2عمومي با پاسخ- سري 2     تهران جنوب 91        تهران جنوب90

     نمونه سوالات فيزيك2 ترم پاييز 86 تهران مركز

      نمونه سوالات فيزيك 2 ترم بهار88 قزوين

       سوالات تشريحي پيام نور

 

معادلات ديفرانسيل:

     نمونه سوالات معادلات ترم بهار 87 تهران مركز          معادلات پاييز 88 تهران مركز

     سري 1       سري 2             سري 3              آزاد قزوین 89    معادلات 89 و 88 پیام نور

     نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران       معادلات 88 و 87 تهران جنوب   قزوین بهمن 89

     نمونه سوالات دانشگاه آزاد تهران جنوب       معادلات کرج    تهران مرکز90

     نمونه سوالات معادلات ترم پاييز 86 تهران مركز

    نمونه سوالات معادلات ترم تابستان 87 قزوين

     نمونه سوالات معادلات پيام نور سال 85       معادلات87و86 پيام نور

    نمونه سوالات معادلات پيام نور سال 83

  

رياضيات مهندسي:

     سري 1- فوريه    سري 2      نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران    علوم و تحقيقات87

       نمونه سوالات تهران جنوب    رياضي مهندسي 87 تهران مركز   تاكستان87

مكانيك سيالات:

     نمونه سوالات سيالات 1 با جواب تشريحي        سیالات تهران مرکز

 

محاسبات عددي:

          نمونه سوالات تهران مركز      محاسبات تهران جنوب 88-85       آزادقزوين87

     سري 1      سري 2       پيام نور    آزاد  واحد تهران     آزاد تهران جنوب     آزادقزوين87

              88تهران مركز          پيام نور 2             تهران جنوب 88     محاسبات قزوین 89

آمار مهندسي:

            آمار و احتمال 88 و 89 تهران مرکز        تهران مرکز91

           نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران        آمار87 و 86 پيام نور     آمار88-87 پيام نور

          سري1        سري2      پيام نور        آمار87 تهران مركز    87تهران جنوب  89 پیام نور

 

استاتيك:

     نمونه سوالات استاتيك تهران مرکز 86 

     نمونه سوالات استاتيك دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1

     نمونه سوالات استاتيك تهران مركز              استاتيك پيام نور 86و87    89 پیام نور

    

ديناميك:

     نمونه سوالات ديناميك دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1        سري 2

     نمونه سوالات ديناميك تير87              ديناميك تهران مركز    87تهران مركز

     نمونه سوالات ديناميك ماشين

 

مقاومت مصالح:

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد مركز87        مقاومت مصالح 87 پيام نور    تهران مرکز

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران     مقاومت مصالح88 پيام نور

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1        تهران مركز88

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي - سري-2

     نمونه سوالات مقاومت 2 - خمش تيرها و تنش مركب

    

ارتعاشات:

     نمونه سوالات ارتعاشات دانشگاه آزاد

     سري 1          سري 2

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan


دوستانی که در ترم اول و دوم با دروس ریاضی عمومی ۱ و ۲ سرو کار دارند می توانند جهت تمرین بیشتر و بهره مندی از سوالات متنوع از طریق لینک های زیر جزوه و  تمرینات و برخی سوالات امتحانی  مربوط به این دو درس را که  بعنوان تکالیف درسی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است را  به صورت فصل به فصل دانلود کرده از آن استفاده کنند...

ریاضی عمومی۱

http://math.sharif.edu/~calculus/gm1_2007/Exercises.htm

http://math.sharif.edu/~calculus/gm1_2007/Exams.htm

http://math.sharif.edu/~calculus/gm1_2006/Exercises.htm

http://math.sharif.edu/~calculus/gm1_2006/Exams.htm

ریاضی عمومی ۲

http://math.sharif.edu/~calculus/gm2_2008/Lectures.htm

http://math.sharif.edu/~calculus/gm2_2007/Lectures.htm

http://math.sharif.edu/~calculus/gm2_2007/Exercises.htm


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی  نیم سال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامه تستی  دانشگاه پیام نور 

  

  برای دریافت نمونه سوال بر روی لینک زیر کلیک کنید 

 

 نیم سال اول ۹۰-۸۹

 

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی  نیم سال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامه تستی  دانشگاه پیام نور 

  

  برای دریافت نمونه سوال بر روی لینک زیر کلیک کنید 

  

نیم سال دوم ۹۰-۸۹ 

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی  نیم سال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تستی  دانشگاه پیام نور 

  

  برای دریافت نمونه سوال بر روی لینک زیر کلیک کنید 

  

نیم سال اول ۹۱-۹۰ 

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 دی 1391برچسب:, توسط aryan

 

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی  نیم سال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تستی  دانشگاه پیام نور 

  

  برای دریافت نمونه سوال بر روی لینک زیر کلیک کنید 

  

نیم سال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تستی 

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


----------------- --------------------------

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

  • اس ام اس عاشقانه
  • گوگل رنک