دوستان به جای 09357795285 شماره جدید 09217354724 رو بگیرید

دوستان به جای 09357795285 شماره جدید 09217354724 رو بگیرید

مقاله دانشجویی

طراحی سایت


مقاله دانشجویی
 
تحقیق پروزه ومفالات دانشجویی
Yahoo Status by RoozGozar.com

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, توسط aryan

 

 سوالات نیمسال دوم 91-92 دانشگاه پیام نور

سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته کامپیوتر همه گرایش ها نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته الهیات همه گرایش ها نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته فیزیک نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته حسابداری نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته کشاورزی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91-92-

سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته صنایع نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زبان انگلیسی همه گرایشها نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته تاریخ نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91-92

بقیه رشته ها به ترتیب در حال قرار گرفتن در سایت می باشد لطفا  صبور باشید

سوالات نیمسال اول 91-92 دانشگاه پیام نور

دروس عمومی

رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رشته ادبیات فارسی

رشته آمار

رشته اقتصاد

رشته الهیات

رشته جغرافیا

رشته حسابداری

رشته حقوق

رشته فیزیک

رشته مدیریت

رشته کتابداری

رشته کشاورزی

مهندسی برق،راه آهن،هوا فضا،پزشکی،مکانیک،رباتیک

رشته زیست شناسی

رشته زمین شناسی

رشته مترجمی،آموزش و ادبیات زبان انگلیسی

رشته تاریخ

رشته تربیت بدنی

رشته شیمی

رشته صنایع

رشته ریاضی

رشته روانشناسی

 رشته علوم تربیتی

رشته علوم سیاسی

رشته علوم اجتماعی  

 سوالات نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آمار و ریاضی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ریاضی کاربردی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته صنایع دستی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته صنایع  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته شیمی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زیست شناسی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته فیزیک  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر – رسانه  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کشاورزی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کتابداری  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 

 

 سوالات نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب  نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق  نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا  نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیسمال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات بقیه رشته ها در حال آپلود میباشد و به زودی در سایت قرار خواهد گرفت .

 

 

89 90 2 نمونه سوالات امتحانی پیام نور

 نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته کامپیوتر همه گرایشها نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات همه گرایشها نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید 

نمونه سوالات مهندسی صنایع ، اجرایی ،‌پروژه نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات جهانگردی نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ریاضی و آمار نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید 

نمونه سوالات علوم سیاسی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات عرب نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات فارسی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات مهندسی معماری نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات اقتصاد نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات تاریخ نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات مترجمی زبان انگلیسی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات جغرافیا گلیه گرایشها نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات صنایع دستی و طراحی پارچه نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات زمین شناسی نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

 نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

 

 

89 90 1 نمونه سوالات امتحانی پیام نور

 نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته کامپیوتر نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید 

   نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول 90-89 پیام نور  کلیک کنید 

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش زبان انگلیسی نیمسال اول90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حرفه و فن نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جهانگردی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر،طراحی پارچه،صنایع دستی نیمسال اول 89-90 پیام نور کلیک کنید

  نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید 

t89 نمونه سوالات امتحانی پیام نور

تابستان 89

رشته های مهندسی کامپیوتر،علوم کامپیوتر ، فناوری اطلاعات پیام نور کلیک کنید

سوالات رشته تاریخ تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات جهانگردی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات زمین شناسی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات مدیریت صنعتی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات ریاضی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 سوالات کتابداری ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات مهندسی صنایع ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات ادبیات فارسی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنیدنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


.: Weblog Themes By Pichak :.


----------------- --------------------------

  • اس ام اس عاشقانه
  • گوگل رنک