دوستان به جای 09357795285 شماره جدید 09217354724 رو بگیرید

دوستان به جای 09357795285 شماره جدید 09217354724 رو بگیرید

مقاله دانشجویی

طراحی سایت


مقاله دانشجویی
 
تحقیق پروزه ومفالات دانشجویی
Yahoo Status by RoozGozar.com

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 بهمن 1398برچسب:, توسط aryan

برای انتگرال گیری کلیک کنید (به صورت آنلاین )

 

 

 

با ورود به سایت زیر میتوانید نحوه حل   معادلات با درجات مختلف را دانلود نمایید. لازم به ذکر است که کلیه مقالات در قالب PDF میباشد

 

 

 

رسم نمودار آنلاین

 

 

 

مشتق گیری آنلاین

 

 

ماشین حساب آنلاین


 


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, توسط aryan

 

 سوالات نیمسال دوم 91-92 دانشگاه پیام نور

سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته کامپیوتر همه گرایش ها نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته الهیات همه گرایش ها نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته فیزیک نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته حسابداری نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته کشاورزی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 91-92-

سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته صنایع نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زبان انگلیسی همه گرایشها نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته آمار نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته تاریخ نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 91-92

 سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم 91-92

سوالات رشته عمران نیمسال دوم 91-92

بقیه رشته ها به ترتیب در حال قرار گرفتن در سایت می باشد لطفا  صبور باشید

سوالات نیمسال اول 91-92 دانشگاه پیام نور

دروس عمومی

رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رشته ادبیات فارسی

رشته آمار

رشته اقتصاد

رشته الهیات

رشته جغرافیا

رشته حسابداری

رشته حقوق

رشته فیزیک

رشته مدیریت

رشته کتابداری

رشته کشاورزی

مهندسی برق،راه آهن،هوا فضا،پزشکی،مکانیک،رباتیک

رشته زیست شناسی

رشته زمین شناسی

رشته مترجمی،آموزش و ادبیات زبان انگلیسی

رشته تاریخ

رشته تربیت بدنی

رشته شیمی

رشته صنایع

رشته ریاضی

رشته روانشناسی

 رشته علوم تربیتی

رشته علوم سیاسی

رشته علوم اجتماعی  

 سوالات نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آمار و ریاضی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ریاضی کاربردی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته صنایع دستی نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته صنایع  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته شیمی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زیست شناسی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته فیزیک  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر – رسانه  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کشاورزی  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کتابداری  نیمسال دوم 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 

 

 سوالات نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب  نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق  نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا  نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیسمال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات بقیه رشته ها در حال آپلود میباشد و به زودی در سایت قرار خواهد گرفت .

 

 

89 90 2 نمونه سوالات امتحانی پیام نور

 نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته کامپیوتر همه گرایشها نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات همه گرایشها نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید 

نمونه سوالات مهندسی صنایع ، اجرایی ،‌پروژه نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات جهانگردی نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ریاضی و آمار نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید 

نمونه سوالات علوم سیاسی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات عرب نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات فارسی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات مهندسی معماری نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات اقتصاد نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات تاریخ نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات مترجمی زبان انگلیسی نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات جغرافیا گلیه گرایشها نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات صنایع دستی و طراحی پارچه نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات زمین شناسی نیمسال دوم 90-89 پیام نور کلیک کنید

 نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 90-89 پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

 

 

89 90 1 نمونه سوالات امتحانی پیام نور

 نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته کامپیوتر نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید 

   نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول 90-89 پیام نور  کلیک کنید 

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش زبان انگلیسی نیمسال اول90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حرفه و فن نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول 90-89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جهانگردی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال اول 89-90 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر،طراحی پارچه،صنایع دستی نیمسال اول 89-90 پیام نور کلیک کنید

  نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 90-89 پیام نور کلیک کنید 

t89 نمونه سوالات امتحانی پیام نور

تابستان 89

رشته های مهندسی کامپیوتر،علوم کامپیوتر ، فناوری اطلاعات پیام نور کلیک کنید

سوالات رشته تاریخ تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات جهانگردی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات زمین شناسی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات مدیریت صنعتی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات ریاضی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 سوالات کتابداری ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات مهندسی صنایع ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات ادبیات فارسی ترم تابستان 89 دانشگاه پیام نور کلیک کنید


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, توسط aryan

دوستان قبل از مطالعه حتما منابع دروس را با منابع جزوات ریز مقایسه کنید

برای جستجوی بهتر کلیدهای Ctrl+F را از زوی صفحه کلید خود فشار دهید

و در کادر ظاهر شده نام درس و جزوه مورد نظر خود را بنویسید و Enter را فشار دهید

رشته کامپیوتر

جزوه ریاضی مهندسی استاد حمیده
جزوه مدار الکتریکی استاد مسروری
 
جزوه معادلات دیفرانسیل استاد آتشی
 
جزوه مهندسی اینترنت استاد ترکمانیان
 
جزوه معماری موریس مانو در 2 فایل متفاوت
کتاب درسی Pdf       فایل اول       فایل دوم
 
جزوه معماری استاد هادی یوسفی
 
جزوه نظریه زبانها استاد حمیده
 
جزوه کامپایلر استاد سلیمانی تبار
 
جزوه هوش مصنوعی استاد مختاری فرد
 
جزوه هوش مصنوعی آخرین نگارش
 
جزوه شبیه سازی
 
جزوه مدار الکترونیکی
 
جزوه نظریه گراف
 
جزوه کامپایلر
 
جزوه اقتصاد مهندسی
 
جزوه معادلات دیفرانسیل
 
pp ، جزوه هوش مصنوعی
 
جزوه آمار و احتمال مهندسی
 
جزوه گسسته
 
جزوه آزمایشگاه مدار الکتریکی
 
pp ، جزوه ساختمان داده
 
جزوه مبانی فناوری اطلاعات
 
جزوه مدار الکتریکی
 
جزوه معماری کامپیوتر
 
جزوه مهندسی اینترنت
 
جزوه پاسکال
 
جزوه پایگاه داده
 
جزوه ریاضی 2
 
جزوه ریزپردازنده
 
pp ، A ، جزوه مدار منطقی
 
جزوه آزمایشگاه ریزپردازنده
 
pp ، جزوه شبکه های کامپیوتری
 
جزوه طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
 
جزوه طراحی الگوریتم
 
جزوه زبان تخصصی
 
جزوه ذخیره بازیابی
 
 
 
C++ جزوه
 
جزوه سیستم عامل
 
جزوه ساختمان داده
 
جزوه پایگاه داده
 
جزوه سیستم عامل
 
جزوه طراحی الگوریتم
 
جزوه هوش مصنوعی
 
جزوه مهندسی نرم افزار 2
 
جزوه مهندسی نرم افزار 1
 
power point ، جزوه فیزیک 2
 
جزوه معادلات دیفرانسیل
 
جزوه نظریه زبانها
 
جزوه گرافیک کامپیوتری 1
 
یک سری جزوه از سایت پیام نور
 
جزوه خلاصه درس سیستمهای مدیریت اطلاعات
 
فرمولهای مشتق و انتگرال
 
جزوه اسمبلی
 
جزوه نظریه زبانها استاد جوکار
 
seven آموزش ویندوز
 
جزوه شیوه ارائه
 
جزوه طراحی و پیاده سازی زبانها
 
pp ، A ، جزوه نظریه زبانها
 
A ، جزوه مهندسی نرم افزار 1
 
جزوه
 
حل تمرین
 
حل تمرین مدار منطقی
 
حل تمرین نظریه محاسبات
 
حل تمرین ساختمان داده
 
حل تمرین گسسته
 
حل تمرین آمار و احتمال مهندسی
 
حل تمرین و جزوه پارسه سیستم عامل
 
حل تمرین نظریه زبانها
 
حل تمرینات کتاب اسمبلی
 
C++حل تمرین
 
حل تمرینات کتاب درسی مدار الکتریکی
 
حل تمرین گسسته فایل جدید
 
حل تمرین ریاضی عمومی 1
 
حل تمرین ریاضی عمومی 2
 
حل تمرین کتاب معماری موریس مانو

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

1- دانلود فایل پاورپوینت پایان نامه ارشد خودم-Regularity of Tor and graded betti numbers

2- دانلود فایل پاور پوینت دفاع خانم شیخ الاسلامی-بعضی از خاصیتهای گروههای خود حلپذیر

3-دانلود فایل پاور پوینت دفاع خانم دایی چین-شبه میانگین پذیری و شبه انقباض پذیری جبرهای باناخ

4- دانلود فایل پاوپوینت دفاع خانم فاطمه دهداری-بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش بهر با عملکرد ریاضی دانش آموزان

۵- دانلود فایل پاورپوینت دفاع آقای زارع-اصول جداسازی پایین تر در فضاهای T0 الکساندروف

6- دانلود فایل پاورپوینت دفاع خانم شیرین سلطانی-درک دانش آموزان دبیرستانی از ارتباط ریاضیات با زندگی

7- دانلود فایل اسلاید شو نمونه bidipresentation فارسی -زی پرشین

8-فایل زیبای پاورپوینت دفاع آقای عرفان منوچهری-دانشگاه شریف-رنگ‌آمیزی بک برای مجموعه‌های جزئاً مرتب

9-فایل پاورپوینت دفاع آقای نیما علی زاده-یک تکنیک جدید برای سیستم های معادلات انتگرال آبل-ولترا

10-فایل دفاع خانم عاطفه یوسفی-زیرساختارهای نرم در حلقه، میدان ومدول

11- فایل دفاع خانم مرضیه سرودی-بررسی گرافهای تجزیه پذیر رأسی، هم پوشش ناپذیری و نظم کاستلنوو مامفورد

12- فایل تک سمینار آقای میثم پورگنجی- -برای رندر فایل، باید از lualatex به جای xelatex استفاده بشه.

13- فایل زیبای دفاع خانم ریحانه کیانی-ساخته شده با بیدی پرزنتیشن

14. چند نمونه فایل آماده جهت مقالات فارسی-انگلیسی-پروپزال-دفاع و بیمر آماده

15- فایل دفاع رساله دکترای جناب دکتر رضا طیبی خرمی-


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

13463564321در ادامه با شما هستیم با یک نمونه حل تمرین مهندسی زلزله که در آن  یک قاب سه درجه آزادی در دو حالت تکیه گاه مفصلی و گیردارمورد برسی قرار گرفته و موارد زیر حل میشود
۱- حل ماتریس سختی
۲- حل ماتریس جرم
۳- روش بدست آوردن مودهای ارتعاشی سازه

 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

13566366431

یکی از دوستان ما بنام جناب مهندس افشین زرینچه از دانشگاه آزاد ملارد زحمت کشیدند و این پرژه خوب با موضوع پروژه ترمیم و مقاوم سازی ستون بتنی بوسیله مصالح FRP را برای ما ارسال کردند تا در اختیار شما دوستان عزیز قرار بگیرد این ژرو‍ه همراه با تصاویری ذهن شما را با نحوه انجام مقاوم سازی با FRP روشن میکند اما گوشه ای از آنچه در این پروژه آمده است:


کامپوزیت FRP جزئی از کامپوزیت می باشد و مخفف Fiber Reinforced Polymer می باشد. کامپوزیت ها می توانند به صورت ورقه هایی با جنس های مختلف باشد که به دسته های CFRP ،GFRP ،AFRP تقسیم بندی می شوند که اولی از جنس کربن، دومی از جنس شیشه و سومی نیز از جنس آرامید می باشد. این ورقه ها دارای الیافی می باشند که می توانند در راستاهای مختلف قرار گرفته و در نوع مورد نظر مقاوم سازی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین دلایل استفاده از کامپوزیت ها در صنعت ساختمان مقاومت بالای آن ها در برابر خوردگی استحکام و مزایایی است نسبت به دیگر مصالح جایگزین دارا می باشد. ….

 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

13563747841

آنچه در ادامه تقدیم حضور شما خواهد شد یک کتابچه ۲۵ صفحه ای است که در آن فرمول های پرکاربرد انتگرال لیست شده است . این کتاب برای دانشجویانی که در حال پاس کردن درس هایی مثل ریاضی عمومی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل هستند بسیار اهمیت دارد و از اینرو پیشنهاد میکنم حتما این دسته از دانشجویان این کتاب را دانلود بفرمایند
 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

13550815641

یکی از دوستان ما بنام جناب مهندس امین فردوسی  از دانشگاه آزاد کرمان یک تحقیق در مورد رویه های آسفالت بتنی برای ما ارسال کرده اند که در ادامه میتوانید این تحقیق ۴۰ صفحه ای را دانلود کرده و استفاده بفرمایید

 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

شکی نیست که بهترینها همه در شریف است اما عکس این قضیه همیشه
صادق نیست بگذریم و به جزوه امروز بپردازیم که توضیح خاصی ندارد ولی بسار کامل است
و با دانلود آن هیچ ضرری متوجه شما نمیشود بلکه فواید بسیار زیادی هم دارد

 

لینک های مستقیم دانلود از سرور سایت
جامع عمراندانلود ریاضی  1
دانشگاه شریفدانلود ریاضی ۲
دانشگاه
شریف

لینک های کمکی:دانلود ریاضی ۱دانلود ریاضی ۲


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 13 مهر 1393برچسب:, توسط aryan

سوالات امتحان نهایی سال سوم رشته ریاضی

1. سوالات و پاسخ تشریحی درس حسابان خرداد 88

2. سوالات و پاسخ تشریحی درس حسابان خرداد 89

3. سوالات و پاسخ تشریحی درس حسابان خرداد 90

4. سوالات درس حسابان خرداد 91

5. پاسخ تشریحی آزمون حسابان خرداد 91

6. سوالات و پاسخ تشریحی درس جبر و احتمال خرداد 88

7. سوالات و پاسخ تشریحی درس جبر و احتمال خرداد 89

8. سوالات و پاسخ تشریحی درس جبر و احتمال خرداد 90

9. سوالات درس جبر و احتمال خرداد 91

10. پاسخ تشریحی آزمون جبر و احتمال خرداد 91

11.سوالات درس هندسه2 خرداد 87-84

12. سوالات و پاسخ تشریحی درس هندسه 2 خرداد 89

13. سوالات و پاسخ تشریحی درس هندسه 2 خرداد 90

14. سوالات درس هندسه 2 خرداد 91

15. پاسخ تشریحی آزمون هندسه 2 خرداد 91

 

المپیاد ریاضی

1المپیاد های جهانی ریاضی(سؤالات و پاسخ تشریحی)

2.المپیاد های ریاضی آسیا و اقیانوسیه 

3. المپیاد های ریاضی دوره دبیرستان از سال 1960 تا 2010

4. بیست و نهمین المپیاد ریاضی ایران (مرحله دوم 1390 )

5. سوالات آزمون بین المللی المپیاد جهانی ریاضی سال 2010 میلادی درقزاقستان

6. سوالات مرحله دوم بیست و هشتمین المپیاد ریاضی ایران با پاسخ تشریحی

7. سوالات المپیادهای جهانی ریاضی از سال 2006 تا سال 2009 که به زبان فارسی ترجمه شده

8. دانلود سوالات ، پاسخنامه و نتایج المپیاد دانشجویی سالهای 83 تا 90

9. المپیاد ریاضی نپال

 

 سوالات کنکور دکتری رشته ریاضی

1. سوالات کنکور دکتری ریاضی کاربردی سال 91

2. سوالات کنکور دکتری ریاضی محض سال 91

3. سوالات کنکور دکتری ریاضی محض سال 90

4. سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری سال 91

 

کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی

1. سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی سال۹۱
2.  کارشناسی ارشد رشته ریاضی سال 89 (سوالات - پاسخنامه )
3.
کارشناسی ارشد رشته ریاضی سال 88 (سوالات - پاسخنامه )
4. کارشناسی ارشد رشته ریاضی سال 87 ( سوالات - پاسخنامه )
5. کارشناسی ارشد رشته ریاضی سال 86 ( سوالات - پاسخنامه )

سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی

1. کنکور 92 - رشته ریاضی ( سوالات - پاسخنامه )

2. دانلود سوالات آزمون سراسری 91

3.  دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سراسری 90 

4.  دانلود سوالات آزمون سراسری 89

5. کنکور 88 - رشته رياضي ( سوالات - پاسخ تشریحی )

6. کنکور 87- رشته رياضي ( سوالات - پاسخ تشریحی)

7. کنکور 86 - رشته رياضي ( سوالات - پاسخنامه)

8. کنکور 85 - رشته رياضي ( سوالات - پاسخنامه)

9. دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سراسری 84

10. دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سراسری 83

11. دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سراسری 79

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


----------------- --------------------------

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 74 صفحه بعد

  • اس ام اس عاشقانه
  • گوگل رنک